Správa registratúry Zariadení sociálnych služieb

Ako príklad uvádzame spracovanie záznamov konkrétneho Zariadenia sociálnych služieb.

Na základe kvalifikovaného rozsahu a spôsobu uloženia záznamov bolo v registratúrnom stredisku uložených 150 bežných metrov.


Stav po spracovaní:
1. Záznamy bez znaku hodnoty “A”, ktorým uplynula lehota uloženia, boli z registratúry vyčlenené a navrhnuté na vyradenie. Po schválení štátnym archívom boli odborne a bezpečne skartované.
Množstvo týchto záznamov: 22 bežných metrov

2. Záznamy so znakom hodnoty “A”, ktorým uplynula lehota uloženia, boli navrhnuté na vyradenie a budú odovzdané do štátneho archívu.
Množstvo týchto záznamov: 2 bežné metre

3. Záznamy v lehote uloženia boli spracované, označené, uložené do regálov a bol vypracovaný lokačný plán, ktorý umožňuje jednoznačnú orientáciu v registratúrnom stredisku. Zároveň bol zavedený výpožičkový systém.
Množstvo záznamov uložených v registratúrnom stredisku po spracovaní: 126 bežných metrov

Doba spracovania: 3 dni