Náš cieľ

1.Odbremeniť našich klientov od všetkých povinností súvisiacich so správou registratúrnych záznamov a archívnych dokumentov v papierovej forme, bezpečne ich uchovať počas celej lehoty uloženia a poskytovať z nich informácie v najkratšom možnom čase.

Potrebujete pomoc ?

Kontaktujte nás pre konzultáciu alebo vypracovanie cenovej ponuky