Poradenstvo

Využite naše skúsenosti pri správe dokumentov vo vlastnej réžii

Pre tých z klientov, ktorí preferujú svojpomocnú správu dokumentov a registratúru, majú dostatočné skladové kapacity i potrebných zamestnancov, avšak nie sú si úplne istí vo všetkých detailoch správy, ponúkame konzultačné služby.

 

  1. Profesionálne poradenstvo od špecialistov

Naši odborníci klienta zorientujú v komplexnej problematike správy dokumentov, usmernia ho v zákonných povinnostiach súvisiacich so správou registratúry a identifikujú možnosti na zlepšenie kvality a efektivity práce s dokumentami.

 

  1. Individuálny prístup

Každý klient má svoje špecifické problémy v tejto oblasti, a preto ku každému pristupujeme individuálne.

 

  1. Dôvernosť

Zaručujeme maximálnu dôvernosť vašich dokumentov a informácií, s ktorými naši konzultanti prídu do styku. Je to jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý pri práci dodržiavame. Vyplýva nám nielen z charakterových vlastností ale aj z prísnych certifikačných procesov, ktorým ako firma každoročne podliehame.

Pre viac informácií o našich poradenských službách a našom prístupe, môžete použiť kontaktný formulár na tejto stránke. Ďakujeme, že ste si vybrali našu službu poradenstva v oblasti správy dokumentov a registratúry.

Naše ďalšie služby:

Komplexná správa registratúry - archiváciaSpracovanie a archivovanie záznamov zaniknutých spoločnostíDigitalizácia dokumentovVypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánuPotrebujete pomoc ?

Kontaktujte nás pre konzultáciu alebo vypracovanie cenovej ponuky