Poradenstvo

Využite naše skúsenosti pri správe dokumentov vo vlastnej réžii

Pre tých z klientov, ktorí preferujú svojpomocnú správu dokumentov a registratúru, majú dostatočné skladové kapacity i potrebných zamestnancov, avšak nie sú si úplne istí vo všetkých detailoch správy, ponúkame konzultačné služby.

 

  1. Profesionálne poradenstvo od špecialistov

Naši odborníci klienta zorientujú v komplexnej problematike správy dokumentov, usmernia ho v zákonných povinnostiach súvisiacich so správou registratúry a identifikujú možnosti na zlepšenie kvality a efektivity práce s dokumentami.

 

  1. Individuálny prístup

Každý klient má svoje špecifické problémy v tejto oblasti, a preto ku každému pristupujeme individuálne.

 

  1. Dôvernosť

Zaručujeme maximálnu dôvernosť vašich dokumentov a informácií, s ktorými naši konzultanti prídu do styku. Je to jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý pri práci dodržiavame. Vyplýva nám nielen z charakterových vlastností ale aj z prísnych certifikačných procesov, ktorým ako firma každoročne podliehame.

Pre viac informácií o našich poradenských službách a našom prístupe, môžete použiť kontaktný formulár na tejto stránke. Ďakujeme, že ste si vybrali našu službu poradenstva v oblasti správy dokumentov a registratúry.

Profesionálne poradenstvo pre správu registratúry a archiváciu

Naša firma sa špecializuje na poskytovanie komplexného poradenstva v oblasti správy registratúry a archivácie. S naším bohatým know-how a skúsenosťami v odbore sme pripravení pomôcť našim klientom v optimalizácii ich procesov dokumentácie a správy záznamov.

Registratúrny poriadok a registratúrny plán sú kľúčovými nástrojmi pre udržanie transparentnosti a efektivity v správe dokumentov. Naše poradenstvo vám pomôže vytvoriť a udržiavať tieto dôležité
dokumenty v zhode s platnými predpismi

Registratúra a správa registratúry sú ďalšími oblasťami, na ktoré sa zameriavame. Vytváranie a udržiavanie efektívnej registratúry a registratúrnych stredísk je nevyhnutné pre každú organizáciu. Naše poradenstvo vám pomôže s optimálnym vedením registratúry a jej správou, vrátane katalogizácie a uchovávania.

Digitalizácia dokumentov a archivácia – vďaka našim moderným technológiám a postupom môžeme pomôcť organizáciám presunúť sa od tradičného papierového archívu k digitálnym dokumentom a spracovávať ich efektívnejšie.

S naším poradenstvom môžete dosiahnuť efektívne riadenie dokumentov v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami. Sme tu, aby sme vám pomohli s vašimi potrebami v oblasti registratúry a archivácie.
Pokiaľ máte ďalšie otázky alebo potrebujete špecifické rady ohľadom registratúry či archivácie, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu, aby sme vám poskytli individuálne a profesionálne poradenstvo, ktoré bude vyhovovať vašim potrebám.

Naše ďalšie služby:

Komplexná správa registratúry - archiváciaSpracovanie a archivovanie záznamov zaniknutých spoločnostíDigitalizácia dokumentovVypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánuPrenájom PriestorovPotrebujete pomoc ?

Kontaktujte nás pre konzultáciu alebo vypracovanie cenovej ponuky