Archivácia dokumentov zaniknutých spoločností

Spracovanie a archivovanie záznamov zaniknutých spoločností

Našou prestížnou záležitosťou je zodpovedné spracovanie registratúrnych záznamov likvidovaných spoločností. Dodržanie predpísaných lehôt uloženia všetkých záznamov je samozrejmosťou.

Veľmi dôležitou úlohou je archivácia osobných spisov zamestnancov likvidovanej spoločnosti. S ohľadom na ich dlhé lehoty uloženia je nevyhnutné dokonalé technické vybavenie registratúrneho strediska zabezpečujúce ochranu proti degradačným činiteľom.

Najdôležitejšou úlohou je záchrana a usporiadanie dokumentov s historickou hodnotou. Táto činnosť si vyžaduje odborne zdatných, skúsených zamestnancov a zodpovedného správcu registratúry.

Odovzdanie všetkých registratúrnych záznamov so znakom hodnoty “A” štátnemu archívu je zavŕšením spracovania registratúrnych záznamov likvidovanej spoločnosti.

Naše ďalšie služby:

Komplexná správa registratúry - archiváciaVypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánuDigitalizácia dokumentovPoradenstvoPotrebujete pomoc ?

Kontaktujte nás pre konzultáciu alebo vypracovanie cenovej ponuky