Archivácia dokumentov zaniknutých spoločností

Spracovanie a archivovanie záznamov zaniknutých spoločností

Našou prestížnou záležitosťou je zodpovedné spracovanie registratúrnych záznamov likvidovaných spoločností. Dodržanie predpísaných lehôt uloženia všetkých záznamov je samozrejmosťou.

Veľmi dôležitou úlohou je archivácia osobných spisov zamestnancov likvidovanej spoločnosti. S ohľadom na ich dlhé lehoty uloženia je nevyhnutné dokonalé technické vybavenie registratúrneho strediska zabezpečujúce ochranu proti degradačným činiteľom.

Najdôležitejšou úlohou je záchrana a usporiadanie dokumentov s historickou hodnotou. Táto činnosť si vyžaduje odborne zdatných, skúsených zamestnancov a zodpovedného správcu registratúry.

Odovzdanie všetkých registratúrnych záznamov so znakom hodnoty “A” štátnemu archívu je zavŕšením spracovania registratúrnych záznamov likvidovanej spoločnosti.

Archivácia dokumentov zaniknutých spoločností:

Bezpečné uchovávanie dokumentov zo zákona

Archivácia dokumentov zaniknutých spoločností je dôležitým procesom na uchovanie záznamov a počas zákonom stanovenej doby aj po zaniknutí vašej spoločnosti. Vykonávame archiváciu účtovných dokumentov, archiváciu osobných spisov, mzdových dokumentov a ďalších dôležitých spisov, či záznamov zaniknutých spoločností s dôrazom na ich bezpečnosť a integritu. Samozrejme sa to týka aj vašich elektronických záznamov

Naše služby archivácie dokumentov a archivovania dokumentov zahŕňajú systematické ukladanie, katalogizáciu a správu dokumentov, aby boli vždy ľahko dostupné, chránené a zachované v súlade s platnými predpismi.

Archivácia dokumentov zaniknutých spoločností je kľúčovým krokom pri zachovaní histórie a právneho súladu. Naši odborníci sa špecializujú na archiváciu účtovných dokumentov, archiváciu osobných spisov, mzdových dokumentov a ďalších dôležitých spisov archiváciu dokumentov citlivej povahy.

S našimi profesionálnymi službami pre archiváciu zaniknutých spoločností môžete mať istotu, že vaše dôležité záznamy budú starostlivo uchované a budú vždy k dispozícii, keď budú potrebné. Pre viac informácií o našich službách archivácia dokumentov a archivovanie dokumentov pre zaniknuté spoločnosti nás neváhajte kontaktovať.

Naše ďalšie služby:

Komplexná správa registratúry - archiváciaVypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánuDigitalizácia dokumentovPoradenstvoPrenájom PriestorovPotrebujete pomoc ?

Kontaktujte nás pre konzultáciu alebo vypracovanie cenovej ponuky