Poradenstvo

Poradenstvo

  • Projektovanie priestorov registratúrneho strediska (stavebné, bezpečnostné, ochrana registratúrnych záznamov, optimalizácia priestorov).
  • Vybavenie registratúrnych stredísk regálmi.
  • Implementácia registratúrneho plánu do činností spoločnosti.
  • Komplexný záručný a pozáručný servis po zavedení elektronickej archivácie a dokument manažmentu programovým vybavením HABEL.