Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

Registratúrny plán

U inštitúcií štátnej správy, samosprávy a štátnym archívom vybraných komerčných spoločností aj registratúrny poriadok je súčasťou interných smerníc pôvodcu a upravuje:

1. Získanie vyjadrenia od štátneho archívu o zaradení do skupiny pôvodcov
2. Evidovanie, tvorbu, ukladanie, ochranu registratúrnych záznamov, prístup k registratúrnym záznamom a ich vyraďovanie,
3. Personálne, priestorové a technické zabezpečenie správy registratúry,
4. Úlohy a opis činností zamestnancov pôvodcu pri správe registratúry

Vďaka mnohoročným skúsenostiam po krátkej konzultácii a poznaní organizačnej štruktúry pôvodcu pripravíme optimálny návrh registratúrneho poriadku, resp. registratúrneho plánu.

Prevezmeme zodpovednosť za komunikáciu so štátnym archívom pri procese jeho schvaľovania.

Vykonáme školenia zamestnancov a podieľame sa na implementácii nových procesov u klienta.

Naše ďalšie služby:

Komplexná správa registratúry - archiváciaSpracovanie a archivovanie záznamov zaniknutých spoločnostíDigitalizácia dokumentovPoradenstvoPotrebujete pomoc ?

Kontaktujte nás pre konzultáciu alebo vypracovanie cenovej ponuky