Komplexná správa registratúry – archivácia

V priestoroch DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.

Odovzdaním registratúrnych záznamov (dokumentov) do správy našej spoločnosti končia klientovi starosti súvisiace s technickým, organizačným i personálnym zabezpečením registratúrneho strediska (archívu organizácie). Za splnenie zákonných podmienok uchovávania dokumentov sme zodpovední my.

Vďaka nášmu softvérovému vybaveniu a organizácii práce sa vyžiadané a zdigitalizované dokumenty v priebehu niekoľkých minút bezpečnou cestou ocitnú na monitoroch oprávnených osôb klienta.

V priestoroch klienta

Ak má klient registratúrne stredisko zriadené v zmysle platných predpisov, ale nemá dostatok času ani personálu na usporiadanie registratúrnych záznamov podľa registratúrneho plánu, na procesy súvisiace s vyraďovaním, na pravidelné preberanie z kancelárií, naši odborne fundovaní zamestnanci vykonajú túto prácu za neho vo veľmi krátkom čase.

Výsledkom bude registratúrne stredisko, v ktorom klient nájde hľadaný dokument za pár minút.

V bezplatnej cenovej ponuke detailne popíšeme navrhovaný proces preberania, uchovávania, vyžiadania, vyraďovania a bezpečnej likvidácie dokumentov.

Naše ďalšie služby:

Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánuSpracovanie a archivovanie záznamov zaniknutých spoločnostíDigitalizácia dokumentovPoradenstvoPrenájom PriestorovPotrebujete pomoc ?

Kontaktujte nás pre konzultáciu alebo vypracovanie cenovej ponuky