O nás

DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.

Poskytuje služby externej správy registratúry a archivácie od roku 1993. Každý člen tímu DOCUGROUP je držiteľom certifikátu pre činnosti správy registratúry a archivácie s platnosťou na celom území Slovenskej republiky.

Naše priestory a procesy spĺňajú a v mnohých oblastiach aj prevyšujú všetky zákonom stanovené bezpečnostné požiadavky na dlhodobé uloženie a archiváciu dokumentov v papierovej i elektronickej forme.
Sme aktívnym partnerom našich klientov. Iniciatívne hľadáme a navrhujeme inovatívne riešenia správy registratúry a archivácie.

Spravujeme viac ako 10 mil. dokumentov pre viac ako 80 spokojných klientov na ploche viac ako 5 000 m2 a tešíme sa na nové výzvy.
Bližšie informácie o našich riešeniach, procesoch a bezpečnosti Vám radi poskytneme pri osobnom stretnutí.

Ing. Tibor Erdélyi
spolumajiteľ
DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.

Našou úlohou je:

  • Odbremeniť našich klientov od všetkých povinností súvisiacich so správou registratúrnych záznamov a archívnych dokumentov v papierovej forme.
  • Bezpečne ich uchovať počas celej lehoty uloženia.
  • Poskytovať z nich informácie v najkratšom možnom čase.

Registratúrne strediská klientov pred

Registratúrne strediská klientov po

Naša spoločnosť má zavedené a aplikuje:

ISO 27001

Bezpečnostný projekt na spracúvanie osobných údajov

BCP – plán kontinuity činností pri haváriách a mimoriadnych situáciách

Cieľom spoločnosti je neustále reagovať na novo identifikované  eventuálne bezpečnostné hrozby a premietať ich do svojich procesov za účelom 100% ochrany údajov našich klientov.