Žiadosť o poskytnutie informácií

Žiadosť o poskytnutie osobných spisov a mzdových listov

Pri vybavovaní žiadosti o dôchodok by sa mal žiadateľ v prvom rade obrátiť na Sociálnu poisťovňu, ktorá je podľa zákona povinná zaobstarať si potrebné podklady. Ak sa však rozhodne obstarať si ich sám, spisy mu (alebo ním písomne poverenej osobe) budú vydané na základe žiadosti.

Táto žiadosť by mala obsahovať nasledujúce údaje žiadateľa:

  • Meno a priezvisko
  • Rodné číslo
  • Adresa trvalého bydliska
  • Telefónne číslo
  • Názov a adresa spoločnosti, v ktorej žiadateľ pracoval
  • Presné obdobie zamestnania
  • Konkrétny spis, ktorý žiadateľ požaduje (osobný spis, mzdový list)

Žiadosť možno zaslať:

Komárňanská cesta 13

940 01 Nové Zámky

Po prijatí požiadavky Vás budú kontaktovať naši zamestnanci.

Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.

Údaje uvedené v žiadosti budú spracúvané, uložené a likvidované v súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov